Rosemarie Holmström, konstnär & författare

 


... målar,skulpterar

och iscensätter, gör poesiinstallationer och ljudskulpturer.


..driver Konstfarstun i Kalmar.


... skriver dramatik, poesi, kabaréer och sångtexter.


... gör kortfilm och animationer.


... skriver böcker om

och håller kurser i skrivutveckling och berättande.